W dniu 28 października 2019r. odbyła się wydarzenie społeczno- kulturalne które miało charakter kurpiowsko-japońskiego sympozjum.

Wydarzenie to rozpoczęto uroczystym nabożeństwie w kościele parafialnym pw. NP NMP w Czarni gdzie zgromadzili się nie tylko przedstawiciele wszystkich środowisk PSP w Surowem. Obok ołtarza stanęły poczty sztandarowe PSP w Surowem, PSP w Czarni i SOSz-W w Czarni. Obecni byli członkowie Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” w strojach ludowych. Odczytali oni modlitwę wiernych w gwarze kurpiowskiej. Pojawiła się także asysta Strzelców Kurpiowskich.

W kościelnych ławach zasiadło wielu gości, m.in. radny sejmiku wojewódzkiego Mirosław Augustyniak, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Michał Giers, burmistrz gminy Myszyniec Elżbieta Abramczyk, wójt gminy Czarnia Marek Piórkowski oraz byli włodarze: Czesław Jurga i Stanisław Pyśk. Dostrzec można było również radnych gminnych, sołtysów poszczególnych wsi oraz zwierzchników jednostek organizacyjnych gminy a przede wszystkim szczególny  i  najważniejszy z gości prof. Yosikazu Matsui.

Mszę św. odprawiło kilku duchownych. Celebransem nabożeństwa był proboszcz ks. kan. Wiesław Pac. Piękne kazanie poświęcone postaci patrona PSP w Surowem wygłosił franciszkanin ks. Roman Soczewka, kierownik archiwum w Niepokalanowie. Brat Zenon Żebrowski był członkiem zgromadzenia franciszkanów i jednym z najbliższych współpracowników św. Maksymiliana Marii Kolbego. Na koniec mszy św. do zebranych przemówił były proboszcz parafii Czarnia ks. prałat Wacław Nowacki. Był on inicjatorem budowy pomnika br. Zenona oraz stworzenia poświęconego mu muzeum. Wspominał czasy nawiązywania współpracy ze stroną japońską.

Po nabożeństwie wszyscy udali się pod pomnik brata Zenona, znajdujący się obok kościoła. Pieśń „Święty Mikołaj w czarnym habicie” odśpiewali „Carniacy”. Jedna z uczennic PSP w Surowem recytowała wiersz. Salwę honorową oddali Strzelcy Kurpiowscy. Pod pomnikiem delegacje i zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów i wieńce oraz zapalili znicze.

Dyrektor PSP w Surowem Stanisław Brodzik zaprosił wszystkich na dalszy ciąg uroczystości do swojej szkoły. Wcześniej jednak zaproszeni goście zwiedzili Muzeum Brata Zenona i wpisali się do księgi pamiątkowej. W Surowem wysłuchali montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem Małgorzaty Biedki i Weroniki Samsel. W krótkim występie dla gości zaprezentowali się członkowie „Carniaków” oraz młoda kapela ludowa złożona z uczniów PSP w Czarni. Na koniec uroczystości prof. Yosikazu Matsui wygłosił odczyt dotyczący stosunków polsko-japońskich oraz Brat Zenona  Żebrowskiego.

Ostatnim punktem imprezy były występy artystyczne, wystąpili m.in.: Folkowa  Kapela Brata Zenona z Czarni,  Zespół ,,Carniacy „z Czarni,  Zespół Pieśni i Tańca „Wach” z Wachu oraz poczęstunek przygotowany przez lokalne Gospodarstwo Agroturystyczne serwując gościom dania regionalne kuchni kurpiowskiej.