Gminna  Biblioteka Publiczna w Czarni otwarta została w Dniach Oświaty, Książki i Prasy w 1950 roku., jak większość bibliotek powiatu ostrołęckiego. W 1954 roku w miejsce gmin utworzono gromady, biblioteka zmieniła nazwę z gminnej na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Czarni. Do roku 1962 mieściła się w niewielkim lokaliku na strychu domu prywatnego, w którym mieściła się również szkoła podstawowa. Czynna była tylko 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Księgozbiór mieścił się na 4 regałach i liczył niewiele ponad 2 tys. woluminów. Potem nastąpiły przeprowadzki.  Dopiero w kilka lat potem wynajęto  lokal u Państwa Rosińskich, który za kilka lat powiększono o następne pomieszczenie. W tym czasie na terenie gminy powstawały punkty biblioteczne , których w roku 1967 było już 10. W kolejnych latach stan punktów zmniejszał się, by w latach 90-tych zlikwidowano wszystkie. W Surowem zaś,  ze względu na wysoki wskaźnik czytelnictwa na miejsce punktu bibliotecznego w 1978 roku powstała Filia Biblioteczna w Surowem, która weszła w struktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

Kolejna reforma władz administracyjnych w 1973 roku w miejsce istniejących gromad utworzyła gminy, zmieniając ponownie nazwę biblioteki na gminną. Stan taki istniał do 1976 roku, kiedy to następuje kolejna reorganizacja terenowa, wskutek której gmina Czarnia zostaje zlikwidowana i włączono w struktury organizacyjne gminy Myszyniec. Biblioteka w Czarni staje się Filią Biblioteczną Biblioteki Gminnej w Myszyńcu. Funkcję bibliotekarza pełni Józef Gręda, a następnie Krystyna Samsel. W październiku 1982 roku, dzięki staraniom ludności naszych wsi Czarnia ponownie staje się gminą, a Filia w Czarni Gminną Biblioteką Publiczną.  Na stanowisko kierownika powołana zostaje Danuta Lenda, która funkcję  kierownika i dyrektora pełniła do 2017r.

W roku 1985  dotychczasowy właściciel budynku wypowiada umowę najmu i Biblioteka zmienia ponownie lokum. Tym razem  powierzchnia lokalu wynosi 68 m² . Sytuacja taka utrzymuje się przez 10 lat, by w 1995 roku znaleźć swój punkt docelowy w  budynku Remizy OSP w Czarni. W tamtym czasie były to  2 pomieszczenia  ok. 100 m²  łącznie, bez  wc., bieżącej wody i ogrzewania. Przez kilka lat biblioteka ogrzewana była piecykami gazowymi, dopiero za kilka lat podłączono centralne ogrzewanie i wc.

Trudności lokalowe, finansowe i kadrowe nie przeszkodziły w rytmiczności i efektywności pracy.  Od początku istnienia  Biblioteki książka zawsze cieszyła się dużą popularnością. W latach 70/80  roczna ilość czytelników wachała  się zawsze pomiędzy 250-400, co stanowi nie lada wyczyn przy ok.  3 tys. mieszkańców w gminie.  Najczęściej odwiedzającymi bibliotekę były dzieci i młodzież, lecz nie brakowało też czytelników dorosłych. W tamtym czasie najchętniej wypożyczanymi pozycjami były książeczki dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych powieści sensacyjne, przygodowe oraz wojenne.

W bibliotece organizowane były różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, między innymi, konkursy, kiermasze książki,  spotkania autorskie, Ferie i Wakacje w Bibliotece, bale maskowe  itp.