REGULAMIN KONKURSU

(Tydzień Bibliotek)

 

DEFINICJE

  1. Konkurs – konkurs organizowany na stronie Facebook.com prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.
  2. Organizator – organizatorem Konkursu jest Gminna Bibliotek Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia, NIP: 758-15-69-885, REGON: 550046594.
  3. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu posiadająca konto w serwisie Facebook.com. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora.
  4. Nagroda - nagrodą konkursową są książki oraz kubek z logo Biblioteki.
  5. Profil Biblioteki - oficjalny fanpage Gminnej Biblioteki Publiczne w Czarni pod adresem: https://www.facebook.com/biblioteka.czarnia/
  6. Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu Facebook.com, ogłaszający konkurs i jego zasady.
  7. Zgłoszenie konkursowe - każdy z fanów profilu Biblioteki ma prawo do jednego zgłoszenia konkursowego. Dokonuje go poprzez dodanie komentarza pod Postem Konkursowym ze zdjęciem lub opisem zgodnym z wytycznymi Konkursu.
  8. Polubienie – jedno kliknięcie ikonki emocji dostępnej pod postem lub komentarzem na stronie Facebook.com.