Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, za pośrednictwem zgromadzonego księgozbioru, już od przeszło 60 lat umożliwia mieszkańcom gminy i regionu dostęp do bogatej bazy informacji. Swoje zadania programowe realizuje współpracując z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się kulturą, upowszechnianiem czytelnictwa, oraz działalnością edukacyjną.

Do szczegółowych zadań Biblioteki należą:

  • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze specjalnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  • Udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i wypożyczanie ich do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych.
  • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
  • Doskonalenie metod i form pracy w bibliotece.
  • Współpraca z bibliotekami działającymi na terenie  powiatu ostrołeckiego.
  • Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki, oraz prowadzenie praktyk.

Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Biblioteka podejmuje również inne działania wynikające z aktualnych potrzeb środowiska

Biblioteka oferuje  usługę "Książka na telefon". Oferta skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających na terenie Czarni, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub znajomych aby wypożyczyć książki.

By skorzystać z usługi "Książka na telefon" wystarczy zadzwonić do placówki bibliotecznej pod numer 29 7727 048 i uzgodnić z bibliotekarzem tytuły wypożyczanych książek.

Książki dostarczane są do miejsca zamieszkania czytelnika bezpłatnie przez pracowników biblioteki.

W ramach usługi "Książka na telefon" bibliotekarze udzielają również informacji telefonicznej na zapytania dotyczącej zbiorów bibliotecznych.