W 2023 roku podjęta została decyzja o otwarciu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni również w soboty w wymiarze 1/2 wszystkich sobót w roku. Poniżej przedstawiamy harmonogram na ten rok. W przypadku ewentualnych zmian informacje będą zamieszczane na bieżąco.

Zapraszamy serdecznie.

 

 Harmonogram pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni w soboty

2023 rok

Miesiąc Dzień miesiąca Godziny
styczeń  14 8:00 - 12:00
28
luty  11
25
marzec  11
25
kwiecień  1
22
maj  6
20
czerwiec  3
17
lipiec   1
15
29
sierpień  12
26
wrzesień  9
dzień wewnętrzny
październik 28
listopad  4
18
25
grudzień   2
9
16
30