Informujemy, że do 30 czerwca 2024 r. można składać wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Czarnia „Bartnik” za działalność artystyczną, gospodarczą i społeczną w sposób szczególny przyczyniających się do upowszechniania, rozwoju i ochrony kultury, w tym szczególnie kultury kurpiowskiej oraz wpływających na promocję i rozwój gminy Czarnia.

Wniosek należy wypełnić i udokumentować zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania nagrody „Bartnik”. Poprawnie wypełnione wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnia (Czarnia 41, 07-431 Czarnia).

W 2024 roku podjęta została decyzja o otwarciu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni również w soboty w wymiarze 1/2 wszystkich sobót w roku. Poniżej przedstawiamy harmonogram na ten rok. W przypadku ewentualnych zmian informacje będą zamieszczane na bieżąco.

Zapraszamy serdecznie.

 

W czwartek 9 listopada spotkaliśmy się, żeby podsumować dwuletni projekt "Przez okno biblioteki" w ramach BLISKO, który nadawał kierunek naszym działaniom w ostatnich dwóch latach.
Wróciliśmy pamięcią do wszystkich wydarzeń, które były naszym udziałem w ostatnim czasie i rozmawialiśmy o planach na przyszłość.

 

BIEG SKRZATA

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni zachęca do udział w konkursie sportowym BIEG SKRZATA dla wszystkich mieszkańców powiatu ostrołęckiego.

Zgłoszenia na właściwym formularzu przyjmujemy do 11 grudnia 2023 roku w placówce GBP w Czarni lub drogą mailową.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu TUTAJ


7 listopada odbyła się projekcja długo oczekiwanego reportażu, który jest efektem wielu spotkań – grupowych i indywidualnych, zaangażowania dużej ilości mieszkańców gminy Czarnia oraz niezliczonych godzin nagrań filmowych.