Drugi dzień ,,Odlotowych wakacji w Bibliotece”  to  zabawy i ćwiczenia z Logopedą, ale także odkrywanie talentów muzycznych na zajęciach z bum- bum rurkami i wyszukiwanie  QR KODÓW