W ciągu roku szkolnego często angażuje je wpatrywanie w ekran komputera, laptopa lub smartfona.

My proponujemy alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

Myślę, że uczestnicy zajęć byli zadowoleni z tych kilkudniowych zajęć.