Gminna Biblioteką Publiczna w Czarni ma zaszczyt ogłosić XXXVIII Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej "Kurpie Zielone w literaturze".

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą Kurpiowszczyzny, ukazującą przebogate tradycje historyczne, ludzi i pejzaż, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno poezji oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i rozwijanie umiejętności przekazywania swoich przemyśleń w formie poetyckiej. 

W tym roku forma pozostaje utrzymana w trybie zdalnym.

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni

 

Wymiar etatu: pełny wymiar etatu

Zatrudnienie: umowa na podstawie powołania zawarta na czas określony na 3 lata.

Nazwa i adres instytucji kultury:


Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni

Czarnia 43a

07-431 Czarnia