Regulamin konkursu kulinarnego
NA WYKONANIE POTRAWY Z WYKORZYSTANIEM PRODUKTÓW REGIONALNYCH

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni ogłasza konkurs kulinarny NA WYKONANIE POTRAWY Z WYKOSTANIEM PRODUKTÓW REGIONALNYCH dla wszysykich mieszkańców powiatu ostrołęckiego.

 

Regulamin konkursu fotograficznego
KURPIE W OBIEKTYWIE

W dniach od 4 do 8 lipca dzieci z terenu Gminy Czarnia mogły spędzić czas w naszej bibliotece. Przygotowałyśmy dla naszych uczestników nie lada atrakcje pod okiem profesjonalnych animatorek AB Animator Anna Biarda.

 

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Czarnia.