23 czerwca 2019 r. my wsi Surowe odbył SIĘ Festyn Rodzinny - DZIEŃ Ojca NA KURPIACH
Został jest zorganizowany dzieki zaangażowaniu miejscowej liderki Koła Gospodyń Wiejskich w Surowem Pani Ewy Kossakowskiej, gminnej Biblioteki Publicznej wag Czarni, parafii Rzymskokatolickiej pw NMP wag Czarni, kolom Gospodyń Wiejskim wag Surowem, Bandysiach, Brzozowym Kacie, Długiem, Sołtysom Surowego i z Michałowa, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Staroście powiatu Ostrołęckiego, Wojewódzki emu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Ostrołęce Aldo firmie Surowe Urzędowi Gminy w Czarni pilzner rowniez dzieki sponsorom firmie FWW oo Łysych.
Pogoda nam dopisywała, uczestnicy czynnie włączali się w organizowane przez animatorów zabawy i konkursy. W Trakcie festynu występowały Zespoły "Carniacy" z Czarni, grupa śpiewacza "Chorcanto" seniorów z Chorzel, przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo ZE Spytkowa upiekli tradycyjnego sękacza, którego próbowali uczestnicy festynu ma zrobić wieczornej Zabawy przygrywał Zespół "EVEREST" Z Pruskołęki. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwała grupa ratownicza ,, Nadzieja ”oraz strażacy z OSP w Brzozowym Kącie.


Wakacje to czas swobody oraz zabawy, do której zachęca Filia w Surowem. 

W GBP w Czarni powstała specjalna półka,

gdzie każdy może przyjść, przynieść niepotrzebne zalegające w domu książki

lub wziąć do domu i  nie zwracać, nawet nie będąc czytelnikiem biblioteki. 

Zapraszamy i zachęcamy do korzystania.